Intro

Hvordan metakognitiv terapi kan hjælpe dig

 

Metakognitiv terapi er en nyere terapiform, som har vist sig utrolig effektiv i behandlingen af stress, angst og andre psykiske lidelser. Der er meget forskning og dokumentation for effekten af metakognitiv terapi.

I den metakognitive terapi har vi ikke fokus på tankernes indhold, men derimod har vi fokus på, hvordan vi forholder os til vores tanker. Vi arbejder på, at reducere den tid, vi bruger på at behandle de negative tanker.

Vi har alle negative og uhensigtsmæssige tanker. Problemerne opstår først, når vi giver disse tanker for meget opmærksomhed. Vi oplever, at tankerne kører i ring og at vi ikke kan kontrollere dem.

I metakognitiv terapi får du redskaber til ikke at give de uønskede tanker overdreven opmærksomhed. Du vil erfare, at du selv kan tage kontrollen over de tanker, der kører i ring.

Med metakognitiv terapi kan du erfare, at du kan blive fri fra de uhensigtsmæssige tanker, der gør dig ked af det, depressiv, angst el. lign. og fri fra den uhensigtsmæssige adfærd, der afholder dig fra at leve det liv, du ønsker at leve. 

For mere info:

http://www.neokognitivtinstitut.dk/metakognitiv-terapi/Om mig

Jeg bor i Jelling, er gift og har 3 store børn og en voksen plejedreng.

Jeg blev i 2011 færdiguddannet pædagog og har siden arbejdet inden for det socialpædagogiske felt. Her har jeg blandt andet beskæftiget mig med unge med sociale og psykiske problemer, med flygtninge og med psykisk syge voksne.

I 2014 tog jeg uddannelse ved dispuk som coach i narrativ samtale. Jeg har desuden uddannelse i traditionelle kognitive metoder.

I 2017 stiftede jeg bekendtskab med den metakognitive tilgang via et 2 dages kursus og har siden brugt det i mit arbejde.

Jeg er nu begyndt på uddannelse til metakognitivterapeut ved Neokognitiv Institut og kan snart kalde mig for “Certificeret neokognitiv terapeut med speciale inden for metakognitiv terapi“.

Enhver tanke eller følelse vi får, VIL altid selvregulere.

Vores sind er altså i stand til at bearbejde og håndtere alle de indtryk og oplevelser vi kommer ud for.

Vi skal bare give det ro til det.


Hvad er forskellen på metakognitiv terapi og traditionel terapi?


I traditionel kognitiv terapi har man fokus på indholdet af tanker. Man udfordrer tanken ved at søge beviser imod den og har så fokus på at ændre tanken.


Metakognitiv terapi er markant anderledes. Her har vi ikke fokus på indholdet af tankerne. Vi har fokus på hvordan, vi håndterer de tanker vi får og arbejder med at lære ikke at give dem opmærksomhed

Anette Birkegaard

Metakognitiv terapeut

Kontakt mig


Adresse: Havneparken 2, 7100 Vejle

Email: terapi@anettebirkegaard.dk

Telefon: 42700091

© Copyright. All Rights Reserved.