Mental Sundhedsdag - Fokus på Medarbejdertrivsel


Metakognitiv stresshåndtering - en ny og effektiv måde at reducere stresspå arbejdspladsenOplæg og efterfølgende workshops med bl.a. VR-briller


Sæt en dag af til en sjov og anderledes dag, hvor I som personalegruppe kan lære at forebygge stress.


I vil gå derfra med nogle sjove oplevelser sammen og en øget viden om den metakognitive metode og mental sundhed.


Mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor det enkelte menneske kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer, stress og indgå i fællesskaber med andre mennesker. -


De fleste ved, at gode præstationer – både privat og i arbejdslivet - bygger på mental sundhed og vi vil alle gerne præstere -

At præstere kræver vores energi og ressourcer

Vi kender også det at løbe tør for energi og ressourcer – at føle os stressede -

Vi ved også, at når vi føler os stressede, så skal vi lige tage en slapper fra alle bekymringerne….


...Men hvordan gør man det?


Metakognitivt fællesskab er et netværk af metakognitive coaches og terapeuter og vi vil gennem vores oplæg introducere den metakognitive metode. Den metakognitive metode er en nyere terapi- og coachingform, hvor det handler om at lære at styre den metakognitive bevidsthed – altså blive bevidst om, hvad vi gør med vores tanker.


Derudover vil der i løbet af dagen være fitness på programmet. Ikke traditionel fitness, men mental fitness, hvor I både individuelt og som team får redskaber til at håndtere stressede situationer.


Der vil i løbet af dagen også være let forplejning af deltagerne.


Målgruppe: Personalegrupper

Sted: Hos jer eller i vores hyggelige lokaler i Vejle midtby

Varighed: 3-4 timer afhængigt af antal deltagere

Pris: 10.000 inkl moms + kørselsgodtgørelse ved arrangement udenfor Vejle Kommune


https://www.danmarksmentalesundhedsdag.dk/