Erhverv

Børn og unge

Et stigende antal børn og unge lider af angst. Det kan have stor indflydelse på deres trivsel og påvirke dem socialt og påvirke deres skolegang. Jeg arbejder metakognitivt med børn og unge og hjælper dem til ikke at lade deres tanker tage overhånd. Den metakognitive teori er den samme om man behandler børn eller voksne, men børn og unge skal naturligvis præsenteres for det på en lidt anden måde.

Når man behandler børn og unge, er det vigtigt, at barnets/den unges omgivelser er klædt på til at støtte behandlingen.

Sundhedsvæsenet

Når et menneske oplever sygdom på sig selv eller en pårørende, opstår der naturligvis bekymringer. Desværre ses det, at bekymringen tager overhånd og fylder hele tilværelsen og kan i værste fald medføre angst og depressioner.

Her kan metakognitiv terapi hjælpe med at reducere mængden af bekymringer og dermed lette hverdagen for patienten. 

Flygtninge

Mange flygtninge har traumer med sig fra deres flugt eller fra oplevelser i deres hjemland. Det begrænser dem i deres hverdag og deres deltagelse på arbejdsmarkedet.

Med metakognitiv terapi kan klienten lære, at forholde sig neutralt til de tilbagevendende tanker fra traumet de oplever. De lærer, at flytte opmærksomheden til et andet sted og får dermed mere overskud til at integrere sig i det danske samfund.

Hvis der er sproglige vanskeligheder benytter jeg mig af dygtige tolke fra et anerkendt tolkebureau.   

Jobcentre

Mange mennesker er i dag udfordret af angst, OCD, PTSD eller andre psykiske lidelser i så høj grad, at de ikke er i stand til at deltage på arbejdsmarkedet.

Metakognitiv terapi er en evidensbaseret terapiform. Det er en effektiv metode, som kan hjælpe borgeren hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet.  

Virksomheder

Jeg tilbyder samtaler med stressramte medarbejdere og forebyggende samtaler. Metakognitiv terapi kan forebygge lange sygemeldinger eller afkorte en sygemelding.

Hvis de negative tanker får for meget opmærksomhed, kan det gå ud over effektiviteten og måden man prioriterer sine opgaver. Med metakognitiv terapi lærer medarbejderen at forholde sig neutralt til de negative tanker og dermed have mere fokus på opgaven.

Psykiatri/handicap

Metakognitiv terapi kan ikke fjerne et handicap eller en psykiatrisk lidelse. Men med de rette redskaber, kan livet for en handciappet eller for en person med psykiatrisk lidelse blive langt lettere, når man lærer at forholde sig hensigtsmæssigt, til de tanker man har.

Kontakt mig


Adresse: Havneparken 2, 7100 Vejle

Email: terapi@anettebirkegaard.dk

Telefon: 42700198

© Copyright. All Rights Reserved.