Hvad er Metakognitiv Terapi?


Metakognitiv terapi er en redskabsbaseret behandlingsmetode. Behandlingsformen er transdiagnostisk, hvilket betyder at den kan anvendes i forhold til mange forskellige psykiske problematikker.


Metakognitiv terapi er en relativt ny retning inden for psykologien, og den er markant anderledes i forhold til de fleste andre traditionelle psykoterapeutiske metoder. Hvor man i andre terapiformer tillægger tanker og følelser en stor betydning for individets psykiske trivsel, mener man ud fra en metakognitiv tilgang, at tankernes specifikke indhold ikke spiller den afgørende rolle. Derimod er det vigtigt hvad man stiller op med tankerne.


Det er altså vores respons på egne tanker og følelser, der spiller en væsentlig rolle for vores livs psykiske trivsel. 


Mange psykologiske vanskeligheder opstår nemlig, når vi fokuserer overdrevent meget på nogle bestemte tankeprocesser så som bekymringer, grublerier, symptomtjek, “mærken efter”, monitorering af inde- eller ydre trusler med mere. 


Alle mennesker har negative, påtrængende, urealistiske, irriterende, ikke konstruktive eller katastrofetanker, men det er ikke alle, der udvikler angst eller depression. Dette betyder, at det ikke er selve tankerne, der har en betydning, og derfor behøver vi hverken forsøge at fjerne eller ændre dem. Det vigtigste man lærer i metakognitiv terapi er, at forholde sig afkoblet til sine problemtanker. Altså at gøre ingenting ved dem. 


Vi har alle overbevisninger, også kaldet metaantagelser, om hvordan tanker, følelser og kognitive processer såsom hukommelse, opmærksomhed, koncentrationsevne og lignende fungerer, eller hvor stor betydning bestemte tanker eller følelser har. Det er netop det overordnede fokus på specifikke tankeprocesser og herunder bekymringer og grublerier og andre indre oplevelser, som metakognitiv terapi beskæftiger sig med.


Kan du kende dig selv i en eller flere af de følgende sætninger?Oplever du at du bekymrer dig meget, og har svært ved at slippe dine bekymringer?

·

Oplever du at føle dig stresset, eller måske er du endda sygemeldt fra arbejdet eller skolen.

·

Føler du dig udmattet eller har du svært ved at sove på grund af tankemylder?

·

Har problemer med nære relationer?

·

Føler dig presset af egne eller andres forventninger?

·

Er du plaget af symptomer på eller diagnosticeret med angst, depression eller PTSD?

·Mange af disse er problemer de fleste af os oplever i højere eller mindre grad. I et forløb med metakognitiv terapi vil du kunne tilegne dig nogle konkrete redskaber der vil hjælpe dig ud af problemer som disse. Redskaber der vil kunne hjælpe dig til større livsglæde og bedre trivsel.

 

Vi kan ikke forhindre, at vi møder modgang i livet. Dét jeg kan hjælpe dig med er at fylde din værktøjskasse med redskaber til hvordan du undgår at modgangen fylder for meget og overtager alle tankerne.

Individuel session

Et individuelt metakognitivt forløb vil blive skræddersyet specielt til dig og dine behov og ønsker. Det er vigtigt for mig at du føler dig tryg gennem hele forløbbet.


Et individuelt forløb med metakognitiv terapi kan være både til børn, unge eller voksne.

Gruppe session

Et metakognitivt gruppe forløb forgår i grupper af 3-5 personer.

Et gruppeforløb vil give dig redskaber og værktøjer til at komme nemmere gennem hverdagen.


Et gruppeforløb kan desuden hjælpe dig med bryde følelsen af at stå alene med dine problemer. Mange oplever at have meget tilfælles og man bliver derfor mødt med forståelse og støtte.

Et terapiforløb kræver forpligtelse både fra mig som terapeut, men også fra dig. Der vil være hjemmeøvelser, som er vigtige at du laver, hvis du skal have det mest optimale ud af terapien.

 

 

I løbet af vores samtaler vil du få redskaber til at reducere eller helt stoppe det, vi kalder CAS (CAS er typisk bekymring, overtænkning eller grublerier). Du vil blive introduceret og trænet til Detached Mindfulness og dermed lære hvordan du kan undgå, at dine uhensigtsmæssige tankemønstre ender i psykisk mistrivsel.

“It is almost impossible for anyone, even the most ineffective among us, to continue to choose misery after becoming aware that it is a choice.”       - William Glasser